Jēgpilni SEO kursi ar lielāko pievienoto vērtību latviešu valodā. Tos organizē satura un digitālā mārketinga aģentūra Zīle. Šie kursi ir paredzēti cilvēkiem bez priekšzināšanām, ka arī tiem mārketinga speciālistiem un mājaslapu administratoriem, kuri vēlas uzlabot savas zināšanas vai rast atbildes uz neatbildētiem jautājumiem.

Par SEO Kursu programmu

SEO kursi norisināsies attālināti ar Zoom starpniecību. Tie notiks divos trešdienu vakaros un būs gan pārpilni ar teorētiskajām zinā šanām, skaidrojumiem, kā arī praktiskajiem risinājumiem. Kursu dalībnieki varēs gan paši, gan ar pasniedzēja palīdzību analizēt savas mājaslapas optimizācijas pakāpi, ka arī varēs kompetenti komunicēt ar mājaslapu izstrādātājiem, SEO speciālistiem kā arī pašrocīgi veikt optimizācijas uzlabojumus. Pieteikšanās notiek vietnē zīle.lv.

“Mes esam regulāri saskārušies ar neviennozīmīgiem risinājumiem un mājaslapu izstrādātāju solījumiem, kuri neatbilst mājaslapu izstrādes labai praksei. Tieši tas mūs ir pamudinājis izveidot kursu programmu, ar kuras palīdzību vēlamies sākārtot zināšanas gan pasūtītāja, gan pakalpojuma sniedzēja pusē. Būtībā, mēs vēlamies kliedēt mītus par optimizāciju!” Aģentūras Zīle vadošais speciālists un kursu pasniedzejs A. Marnics

Kas ir SEO?

SEO, jeb Search Engine Optimization (latv. Pielagošana meklētājprogrammām) ir process, kura laikā mājaslapas tehniski un satura risinājumi tiek pielāgoti atbilstoši meklētājprogrammas prasībām. Detalizētāk varat uzzināt lasot rakstu ”Kas ir SEO?”, vai appmeklējot kursus.

Par pasniedzēju

SEO kursu pasniedzējs ir satura un mārketinga aģentūras Zīle vadošais speciālists Arno Marnics. Pirmos mājaslapu projektus viņš ir īstenojis jau 2004. gadā, pakāpeniski pievēršot arvien lielāku uzmanību analīzei un optimizācijai. Kopš 2012. gada, kļūstot par aģentūras vadošo spciālistu, Arno ir būtiski pilnveidojis savas zināšanas SEO jomā un šobrīd nodrošina daudzu uzņēmumu mājaslapu optimizācijas procesu un konsultē klientus.