Kartera ventilācijas sistēma ir paredzēta, lai samazinātu kaitīgo vielu emisiju no dzinēja kartera atmosfērā. Kad dzinējs darbojas, izplūdes gāzes var noplūst no sadegšanas kamerām karterī. Karterī ir arī eļļas, degvielas un ūdens tvaiki – kartera gāzes. Kartera gāzu uzkrāšanās pasliktina motoreļļas īpašības un sastāvu, bojā dzinēja metāla daļas.

Mūsdienu dzinējos tiek izmantota slēgta tipa piespiedu kartera ventilācijas sistēma. Dažādu ražotāju un dažādu dzinēju kartera ventilācijas sistēmai var būt atšķirīga konstrukcija. Tajā pašā laikā var izdalīt šādus kopīgus kartera ventilācijas sistēmas konstrukcijas elementus: eļļas separatoru, kartera ventilācijas vārstu un gaisa caurules.

Kartera ventilācijas sistēmas shēma

Eļļas separators novērš eļļas tvaiku iekļūšanu dzinēja sadegšanas kamerā, tādējādi samazinot kvēpu veidošanos. Iedala labirintveidīgu un сentrbēdzes eļļu un gāzu atdalīšanas veidu. Mūsdienu dzinēji ir aprīkoti ar kombinētas darbības eļļas separatoru.

Labirinta eļļas separatorā palēninās kartera gāzu kustība, kā rezultātā lieli eļļas pilieni nosēžas uz eļļas separatora sienām un noplūst motora karterī.

Centrbēdzes eļļas separators tālāk atdala eļļu no kartera gāzēm. Kartera gāzes, kas iet caur eļļas separatoru, nonāk rotācijas kustībā. Eļļas daļiņas centrbēdzes spēka iedarbībā nosēžas uz eļļas separatora sienām un izplūst karterī.

Lai novērstu kartera gāzu turbulenci pēc centrbēdzes eļļas separatora, tiek izmantots labirinta tipa izplūdes slāpētājs. Tajā notiek galīgā eļļas atdalīšana no gāzēm.

Kartera ventilācijas sistēma

Kartera ventilācijas vārsts kalpo, lai regulētu kartera gāzu spiedienu, kas nonāk ieplūdes kolektorā. Ar nelielu vakuumu vārsts tiek atvērts. Ar stiprāku vakuumu ieplūdes kanālā vārsts aizveras.

Kartera ventilācijas sistēmas darbība balstās uz vakuuma izmantošanu, kas rodas dzinēja ieplūdes kolektorā. Ar vakuuma palīdzību gāzes tiek izvadīti no kartera. Eļļas separatorā kartera gāzes tiek attīrītas no eļļas. Pēc tam gāzes caur gaisa caurulēm nonāk ieplūdes kolektorā, kur tās sajaucās ar gaisu un sadedzinās sadegšanas kamerās. Dzinējos ar turbopūti kartera ventilācija tiek kontrolēta ar droseļvārstu.

Ja jums ir aizdomas, ka jūsu sistēma darbojas nekorekti, pirms jebkādu turpmāku darbību veikšanas iesakām saņemt speciālista konsultāciju!